MENU

Trường tiểu học Vĩnh Lộc B

19-11-2015
Dự án Xây lắp Trường tiểu học Vĩnh Lộc B, Tổng diện tích: 6.490m2

 

 

Dự án

Địa điểm

Quy mô công trình

  Thời gian  

 xây dựng

Thầu chính/

Chủ đầu tư

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH LỘC B

Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

- Cấp công trình: Cấp III

- Tổng diện tích: 6.490m2

- Diện tích xây dựng: 1.726m2

+ Khối lớp học

+ Khối phục vụ

+ Khối hành chính quản trị

+ Nhà bảo vệ

+ Nhà xe giáo viên

+ Cổng chính + cổng phụ

+ Khối nhà bếp - ăn

+ Nhà chứa gas

- Diện tích sân đường nội bộ - bãi xe: 2.794m2

- Diện tích cây xanh thảm cỏ: 1.970m2

2013

2014

Ban Quản Lý ĐTXD CT huyện Bình Chánh


Thông tin khác

Tin tức

Tin tức

Tỉ giá

Tỉ giá

Thời tiết

Thời tiết

Hotline

Hotline
Văn phòng HPCONS
(028) 6280 5757