MENU

Hệ thống xử lý nước thải Vinakraft

20-11-2015
Xây lắp Hệ thống xử lý nước thải Vinakraft, Tổng diện tích: 1.589 m2

 

 

Dự án

Địa điểm

Quy mô công trình

   Thời gian

    xây dựng

Thầu chính/

Chủ đầu tư

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

KCN Mỹ Phước III, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

- Cấp công trình: Cấp II

- Diện tích xây dựng Cụm bể số 1: 1.400m2; Chiều cao bể 13,5m

- Diện tích xây dựng Cụm bể số 2: 189m2; Chiều cao bể 8,2m

 

2010

2010

Công ty TNHH giấy Kraf Vina


Thông tin khác

Tin tức

Tin tức

Tỉ giá

Tỉ giá

Thời tiết

Thời tiết

Hotline

Hotline
Văn phòng HPCONS
(028) 6280 5757