MENU

Trung tâm văn hóa thể thao xã Hưng Long

25-11-2015
Xây lắp Trung tâm văn hóa thể thao xã Hưng Long, Tổng diện tích: 9.437,7 m2

 

 

 

 

Dự án

Địa điểm

Quy mô công trình

Thời gian

xây dựng

Thầu chính/

Chủ đầu tư

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO XÃ HƯNG LONG

 

 

Xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

 

 

- Cấp công trình: Cấp III

- Tổng diện tích: 9.437,7 m2

- Diện tích xây dựng: 1.187,5 m2

+ Nhà Hội trường văn hóa đa năng kết hợp phòng tập thể thao (38x18m): 1.046,7m2

+ Nhà để xe: 98,6m2

+ Nhà bảo vệ: 14,1m2

+ Nhà vệ sinh -  thay đồ ngoài trời: 28,1m2

- Diện tích Sân đường nội bộ : 2.417,1m2

- Diện tích cây xanh, thảm cỏ: 5.833,1m2   

2015

2016

 

Ban Quản lý ĐTXDCT Huyện Bình Chánh

 

 

 

 

 

Tin tức

Tin tức

Tỉ giá

Tỉ giá

Thời tiết

Thời tiết

Hotline

Hotline
Văn phòng HPCONS
(028) 6280 5757