MENU

Nhà xưởng Công ty TNHH Count Vina

25-11-2015
Xây dựng nhà xưởng Công ty TNHH Count Vina, Tổng diện tích: 25.262,05m2

 

Dự án

Địa điểm

Quy mô công trình

Thời gian

xây dựng

Thầu chính/Chủ đầu tư

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CTY TNHH COUNT VINA

Lô AII-9-10-11-12, KCN Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang

- Cấp công trình: Cấp II

- Tổng diện tích: 25.262,05m2

- Diện tích xây dựng: 15.300,04m2

+ Nhà xưởng (65x123+4x80): 8315m2

+ Nhà xe (65x20+10x15): 1450m2

+ Nhà kho (60x50): 3000m2

+ Canteen (40x60): 2400m2

+ Nhà bảo vệ: 15m2

+ Trạm biến thế: 9m2

+ Bể nước ngầm+ bể nước mưa: 100m2

+ Cột cờ: 2,04m2

2010

2011

Công ty TNHH COUNT VINA

 


Tin tức

Tin tức

Tỉ giá

Tỉ giá

Thời tiết

Thời tiết

Hotline

Hotline
Văn phòng HPCONS
(028) 6280 5757