MENU

Trường THCS Tân Túc

03-12-2015
Xây lắp trường THCS Tân Túc, Tổng diện tích: 18.158,1m2

 

Dự án

Địa điểm

Quy mô công trình

  Thời gian    xây dựng

Thầu chính/Chủ đầu tư

TRƯỜNG THCS  TÂN TÚC

 

TT. Tân Túc, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

- Cấp công trình: Cấp III

- Tổng diện tích: 18.158,1m2

- Diện tích xây dựng: 3.208,16m2

+ Khối hành chánh – lớp học: 2.549,16m2

+ Nhà ăn -  căn tin : 250m2

+ Nhà xe giáo viên & học sinh: 400m2

+ Nhà bảo vệ: 9m2

- Diện tích sân TDTT: 1.744m2

- Diện tích giao thong nội bộ & sân bãi: 7.204,44m2

- Diện tích cây xanh - thảm cỏ: 6.001,4m2

 

2012

2013

Ban Quản Lý ĐTXD CT huyện Bình Chánh


Tin tức

Tin tức

Tỉ giá

Tỉ giá

Thời tiết

Thời tiết

Hotline

Hotline
Văn phòng HPCONS
(028) 6280 5757