MENU

Nhà xưởng Công ty TNHH Prince VN

03-12-2015
Xâp lắp nhà xưởng Công ty TNHH Prince VN, Tổng diện tích: 10.000m2

Dự án

Địa điểm

Quy mô công trình

  Thời gian    xây dựng

    Thầu chính/      Chủ đầu tư

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CTY TNHH PRINCE VN

Lô A2, Khu A, Đường số 1, Cụm CN Lợi Bình Nhơn A, Tp. Tân An, Tỉnh Long An

- Cấp công trình: Cấp II

- Tổng diện tích: 10.000m2

- Diện tích xây dựng: 5.922,04m2

+ Nhà xưởng: 5648m2

+ Nhà bảo vệ: 15m2

+ Nhà xe: 212m2

+ Trạm biến thế: 9m2

+ Bể nước ngầm: 36m2

+ Cột cờ: 2,04m2

2010

2010

Công Ty TNHH PRINCE VN


Tin tức

Tin tức

Tỉ giá

Tỉ giá

Thời tiết

Thời tiết

Hotline

Hotline
Văn phòng HPCONS
(028) 6280 5757