MENU

Trường mầm non 2/9

13-01-2016
Xây lắp trường Mầm non 2/9, Tổng diện tích: 9, 841 m2

Dự án

Địa điểm

Quy mô công trình

Thời gian

xây dựng

Thầu chính/

Chủ đầu tư

                               TRƯỜNG 

 MẦM NON 2/9

100E, Ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn

- Cấp công trình: Cấp III

- Tổng diện tích: 9.841m2

- Diện tích xây dựng: 3.077,4m2

+ Khối lớp học + Hành chính+ Hiên chơi: 2.967,4m2

+ Khối phụ trợ (Nhà xe + Bảo vệ): 110m2

- Diện tích giao thông – Sân bãi: 2.650m2

- Diện tích thảm cỏ + cây xanh: 4.681m2

2015

2016

Ban quản lý ĐTXD CT huyện Hóc Môn


 


Tin tức

Tin tức

Tỉ giá

Tỉ giá

Thời tiết

Thời tiết

Hotline

Hotline
Văn phòng HPCONS
(028) 6280 5757