MENU

Công trình xây dựng nhà máy giày Lạc Tỷ II

20-10-2016
Công trình xây dựng nhà máy giày Lạc Tỷ II

Nhà ăn:

 

 

Nhà xưởng 05 (R2):

 

 

Nhà xưởng 06 (R1):

 

Dự án

Địa điểm

Quy mô công trình

Thời gian

xây dựng

Chủ đầu tư/

thầu chính

Bắt đầu

Kết thúc

Xây dựng nhà ăn, nhà xưởng 05 và 06 Công ty TNHH Lạc Tỷ II

Lô B1 – B2 KCN Tân Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

- Cấp công trình: Cấp II

- Tổng diện tích: 34.358,24m2

+ Nhà xưởng 5: 12.618.84m2 (2 tầng)

+ Nhà xưởng 6: 12.725,80m2 (2 tầng)

+ Nhà ăn CN: 9.013,6m2 (2 tầng)

10/2016

03/2017

Công ty TNHH

Lạc Tỷ II

 

 

 

 


Tin tức

Tin tức

Tỉ giá

Tỉ giá

Thời tiết

Thời tiết

Hotline

Hotline
Văn phòng HPCONS
(028) 6280 5757