MENU

Xây dựng Công ty TNHH Kỹ thuật In ấn Yong Mei

21-03-2018
Xây dựng Văn phòng Công ty và Nhà xưởng - Công ty TNHH Kỹ thuật In ấn Yong Mei, Tổng diện tích: 5.000m2

Dự án

Địa điểm

Quy mô công trình

Thời gian

xây dựng

Chủ đầu tư/

thầu chính

Bắt đầu

Kết thúc

XÂY DỰNG VĂN PHÒNG VÀ NHÀ XƯỞNG CTY TNHH KỸ THUẬT YONG MEI

Số 3A, đường số 24, KCN VSIP II-A, tỉnh Bình Dương

- Cấp công trình: Cấp III

- Tổng diện tích: 5.000m2

- Diện tích xây dựng: 1.720,6m2

+ Nhà xưởng: 1.651m2

+ Nhà bảo vệ: 24,38m2

+ Nhà xe: 39,22m2

+ Nhà rác: 6m2

2017

2018

CTY TNHH KỸ THUẬT IN ẤN YONG MEI


Tin tức

Tin tức

Tỉ giá

Tỉ giá

Thời tiết

Thời tiết

Hotline

Hotline
Văn phòng HPCONS
(028) 6280 5757