MENU

Xây dựng mới Kè tổ 11 An Hòa (Đoạn 2)

24-12-2019
Thi công xây dựng mới Kè tổ 11 An Hòa (Đoạn 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác đóng Cừ tràm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên công trình

Địa điểm

Thông tin dự án công trình

Thời gian xây dựng

Chủ đầu tư/Nhà thầu chính

XÂY MỚI KÈ TỔ 11 AN HÒA (ĐOẠN 2)

Ấp An Hòa, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TP. HCM

- Loại công trình: Thủy lợi.

-Hạng mục xây dựng: Tuyến kè kiên cố, kết cấu tường đứng BTCT kết hợp gia cố mái nghiêng. Chiều dài tuyến L=120m.

  2019

 2020

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin tức

Tin tức

Tỉ giá

Tỉ giá

Thời tiết

Thời tiết

Hotline

Hotline
Văn phòng HPCONS
(028) 6280 5757