MENU

Nâng cấp đường đê từ sông Soài Rạp đến đường Lý Nhơn (tuyến số 3)

31-12-2019
Nâng cấp đường đê từ sông Soài Rạp đến đường Lý Nhơn (tuyến số 3) khu vực 420ha xã An Thới Đông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên công trình

Địa điểm

Thông tin dự án công trình

Thời gian xây dựng

Chủ đầu tư

Nâng cấp đường đê từ sông Soài Rạp đến đường Lý Nhơn (tuyến số 3) khu vực 420ha xã An Thới Đông.

Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Tp.HCM

- Cấp công trình: Công trình Giao thông Thủy lợi Cấp IV.

- Hạng mục xây dựng: Nâng cấp đường đê từ sông Soài Rạp đến đường Lý Nhơn (tuyến số 3) khu vực 420ha xã An Thới Đông.

- Chiều dài tuyến L= 2225m

2018

2019

Ban Quản Lý Dự Án đầu từ xây dụng huyện Cần Giờ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin tức

Tin tức

Tỉ giá

Tỉ giá

Thời tiết

Thời tiết

Hotline

Hotline
Văn phòng HPCONS
(028) 6280 5757